pb.pl
0,9900 zł
-6,60% -0,0700 zł
AWBUD SA (AWB)

Wyniki finansowe - AWBUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 60 641 66 504 79 019 57 181
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 134 1 474 414 703
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 989 1 276 965 626
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 402 1 067 704 488
Amortyzacja (tys. zł) 523 207 435 410
EBITDA (tys. zł) 1 657 1 681 849 1 113
Aktywa (tys. zł) 158 367 168 102 171 822 160 491
Kapitał własny (tys. zł)* 46 644 47 711 45 667 46 155
Liczba akcji (tys. szt.) 8 242,946 8 242,946 8 242,946 8 242,946
Zysk na akcję (zł) 0,049 0,129 0,085 0,059
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,659 5,788 5,540 5,599
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej