pb.pl
194,5000 zł
-2,26% -4,5000 zł
Inter Cars SA (CAR)

Wyniki finansowe - INTERCARS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 120 931 1 998 064 2 243 537 2 241 225
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 64 141 75 858 91 917 95 440
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 52 299 61 425 77 950 78 290
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 42 696 50 479 64 981 65 800
Amortyzacja (tys. zł) 21 041 38 711 40 044 39 296
EBITDA (tys. zł) 85 182 114 569 131 961 134 736
Aktywa (tys. zł) 3 943 261 4 508 048 4 533 382 4 686 749
Kapitał własny (tys. zł)* 1 829 173 1 876 175 1 929 315 2 008 150
Liczba akcji (tys. szt.) 14 168,100 14 168,100 14 168,100 14 168,100
Zysk na akcję (zł) 3,014 3,563 4,586 4,644
Wartość księgowa na akcję (zł) 129,105 132,422 136,173 141,737
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej