pb.pl
226,0000 zł
-2,59% -6,0000 zł
Inter Cars SA (CAR)

Wyniki finansowe - INTERCARS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 356 168 1 303 498 1 558 135 1 492 061
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 15 653 67 719 80 671 85 653
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 9 328 60 822 75 056 81 039
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 9 107 50 920 63 020 67 517
Amortyzacja (tys. zł) 10 827 12 484 12 801 13 166
EBITDA (tys. zł) 26 480 80 203 93 472 98 819
Aktywa (tys. zł) 2 506 364 2 800 831 2 868 275 3 060 802
Kapitał własny (tys. zł)* 1 205 878 1 256 335 1 312 922 1 375 323
Liczba akcji (tys. szt.) 14 168,100 14 168,100 14 168,100 14 168,100
Zysk na akcję (zł) 0,643 3,594 4,448 4,765
Wartość księgowa na akcję (zł) 85,112 88,673 92,667 97,072
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej