pb.pl
4,0600 zł
4,64% 0,1800 zł
INTERFERIE SA (INF)

Wyniki finansowe - INTERFERI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 15 198 9 980 10 264 11 164
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 122 -354 9 643
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 092 -439 62 383
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 331 -360 69 262
Amortyzacja (tys. zł) 922 943 937 950
EBITDA (tys. zł) 5 044 589 946 1 593
Aktywa (tys. zł) 135 934 135 474 136 657 135 294
Kapitał własny (tys. zł)* 115 527 115 151 115 220 115 482
Liczba akcji (tys. szt.) 14 564,200 14 564,200 14 564,200 14 564,200
Zysk na akcję (zł) 0,297 -0,025 0,005 0,018
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,932 7,906 7,911 7,929
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej