pb.pl
1,5000 zł
-1,45% -0,0220 zł
Inter Groclin Auto SA (GCN)

Wyniki finansowe - GROCLIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 33 515 40 982 40 651 21 557
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -7 351 395 235 -1 941
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 14 006 223 123 -1 974
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -34 058 -734 778 -2 663
Amortyzacja (tys. zł) 12 384 1 429 1 644 926
EBITDA (tys. zł) 5 033 1 824 1 879 -1 015
Aktywa (tys. zł) 90 203 76 084 74 630 62 285
Kapitał własny (tys. zł)* 33 915 33 935 34 902 35 506
Liczba akcji (tys. szt.) 11 577,873 11 577,873 11 577,873 11 577,873
Zysk na akcję (zł) -2,942 -0,063 0,067 -0,230
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,929 2,931 3,015 3,067
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej