pb.pl
2,8400 zł
-0,70% -0,0200 zł
Inter Groclin Auto SA (GCN)

Wyniki finansowe - GROCLIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 76 770 75 709 67 810 46 333
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -82 729 2 046 2 674 6 112
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -81 871 1 248 1 170 6 209
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -78 318 888 -466 8 021
Amortyzacja (tys. zł) 4 800 3 053 2 939 2 729
EBITDA (tys. zł) -77 929 5 099 5 613 8 841
Aktywa (tys. zł) 206 425 198 306 196 426 179 052
Kapitał własny (tys. zł)* 28 330 30 174 30 791 37 502
Liczba akcji (tys. szt.) 11 577,873 11 577,873 11 577,873 11 577,873
Zysk na akcję (zł) -6,764 0,077 -0,040 0,693
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,447 2,606 2,659 3,239
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej