pb.pl
2,04 zł
6,81% 0,13 zł
Inter Groclin Auto SA (GCN)

Wyniki finansowe - GROCLIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 68 837 76 770 75 709 67 810
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 142 -82 729 2 046 2 674
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 560 -81 871 1 248 1 170
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 814 -78 318 888 -466
Amortyzacja (tys. zł) 4 438 4 800 3 053 2 939
EBITDA (tys. zł) 3 296 -77 929 5 099 5 613
Aktywa (tys. zł) 278 862 206 425 198 306 196 426
Kapitał własny (tys. zł)* 114 217 28 330 30 174 30 791
Liczba akcji (tys. szt.) 11 577,873 11 577,873 11 577,873 11 577,873
Zysk na akcję (zł) -0,157 -6,764 0,077 -0,040
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,865 2,447 2,606 2,659
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej