pb.pl
1,9500 zł
-3,23% -0,0650 zł
Inter Groclin Auto SA (GCN)

Wyniki finansowe - GROCLIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 46 333 -13 801 40 982 40 651
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 112 -8 965 395 235
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 209 12 337 223 123
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 8 021 -34 058 -734 778
Amortyzacja (tys. zł) 2 729 12 384 1 429 1 644
EBITDA (tys. zł) 8 841 3 419 1 824 1 879
Aktywa (tys. zł) 179 052 90 203 76 084 74 630
Kapitał własny (tys. zł)* 37 502 33 915 33 935 34 902
Liczba akcji (tys. szt.) 11 577,873 11 577,873 11 577,873 11 577,873
Zysk na akcję (zł) 0,693 -2,942 -0,063 0,067
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,239 2,929 2,931 3,015
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej