pb.pl
0,3740 zł
3,31% 0,0120 zł
CFI Holding S.A. (CFI)

Informacje o spółce - CFI

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Przedmiotem działalności grupy są. szeroko pojęte sfery: hotelarska, budownictwa i mieszkalnictwa, ochrony zdrowia i rekreacji, handlu chemikaliami oraz odzieżą.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Teatralna 10-12
Kod: 50-055
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 3488010
Fax: +48 71 3438987
Internet: cfiholding.pl
Email: kontakt@cfiholding.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: CFI Holding SA
Prezes: Feder-Kawczyńska, Joanna
Sektor: hotele i restauracje
EKD: wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Liczba akcji: 2 750 874 900
Zatrudnienie:
  • 27 (2018r.) - spółka
  • 396 (2018r.) - grupa
Audytor: PKF Consult sp. z o.o. sp.k.
NIP: 8981051431
KRS: 0000292030
EKD: 45,21
Ticker GPW: CFI
ISIN: PLINTKS00013

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 028 827 212,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 2 750 874 900 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 649 288 614
Liczba głosów na WZA: 2 750 874 900 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 95,54%
Kapitał akcyjny: 852 771 219,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 649 288 614
Cena nominalna akcji: 0,31 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 95,54%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 4,46%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Polaris sp. z o.o. ZWZ 816 129 064 (29,67%) 816 129 064 (29,67%) 2019-06-30 -
Market Vektor Property 483 871 000 (17,59%) 483 871 000 (17,59%) 2018-08-02 -
Varso Investments SA 357 911 280 (13,01%) 357 911 280 (13,01%) 2018-08-02 -
Granada Investmets SA 378 716 350 (13,00%) 378 716 350 (13,00%) 2018-08-02 -
Waldorf Group sp. z o.o. 354 596 370 (12,89%) 354 596 370 (12,89%) 2018-08-02 -
Black Rock, Primorsko 258 064 550 (9,38%) 258 064 550 (9,38%) 2018-08-02 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 1 013 650 000
10 136 500,00
0,01 0,01 2 632 633 742
26 326 337,42
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-18
seria H - subskrypcja prywatna 744 062 268
0,00
0,01 0,00 1 618 983 742
16 189 837,42
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-06
seria G - subskrypcja prywatna 67 757 225
0,00
0,01 0,00 874 921 474
8 749 214,74
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-06
seria F - subskrypcja prywatna 244 664 249
0,00
0,01 0,00 807 164 249
8 071 642,49
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-06
ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-04-30
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-09-27 1 200 000
1 200 000,00
1,00 1,00 1 200 000
1 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-31
split 1:4 2007-11-06 0
0,00
0,25 0,00 4 800 000
1 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B 2007-11-06 3 200 000
0,00
0,25 0,00 8 000 000
2 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 2007-11-06 12 000 000
0,00
0,25 0,00 20 000 000
5 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-26

2010-03-26
seria D - subskrypcja publiczna 2007-12-17 2 500 000
5 500 000,00
0,25 2,20 22 500 000
5 625 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-12-18
2010-03-05
2010-03-26
split 1:25 2013-01-16 0
0,00
0,01 0,00 562 500 000
5 625 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-01
2013-02-25
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2013-01-16 1 125 000 000
11 250 000,00
0,01 0,01 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - subskrypcja prywatna 2013-06-24 15 900 000
159 000,00
0,01 0,01 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - subskrypcja prywatna 2013-06-24 252 000 000
2 520 000,00
0,01 0,01 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - Naruwe Ltd., Phimage Ltd. 2013-06-24 36 249 998
362 499,98
0,01 0,01 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - Naruwe Ltd. 2014-02-19 15 900 000
159 000,00
0,01 0,01 2 684 783 740
26 847 837,40
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - Naruwe Ltd. 2014-02-19 252 000 000
0,00
0,01 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - Naruwe Ltd. 2014-02-19 36 249 998
362 499,98
0,01 0,01 2 668 883 740
26 688 837,40
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - Restata Investments Ltd. za warranty subskrypcyjne serii B 2014-06-18 816 260
0,00
0,01 0,00 2 685 600 000
26 856 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-29
scalenie akcji 2000:1 2014-06-18 0
0,00
20,00 0,00 1 342 800
26 856 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-10
renumeracja akcji: seria A i B 2014-06-18 0
0,00
20,00 20,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-10
seria C - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2014-06-18 12 500
0,00
20,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Intakus SA na CFI Holding SA 2015-01-31 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-02-27
split 1:40 2016-06-29 0
0,00
0,50 0,00 53 712 000
26 856 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-08-09
2016-08-26
seria C - subskrypcja prywatna 2017-04-28 2 752 200
0,00
0,50 0,00 56 464 200
28 232 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-09-08
seria D - subskrypcja prywatna 2017-04-28 60 000 800
30 000 400,00
0,50 0,50 116 465 000
58 232 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-20
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii D 2017-04-28 106 000 000
0,00
0,50 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - konwalidacja kapitału 2017-12-18 3 000 000 000
930 000 000,00
0,31 0,31 2 750 874 900
852 771 219,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-02
scalenie akcji 4:1 2019-06-30 0
0,00
1,24 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-08-26 Split 1:40
2014-10-24 Split 2000:1
2013-02-25 Split 1:25

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Feder-Kawczyńska, Joanna Prezes Zarządu 2018-02-23 EFEKT - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Raczkowski Konrad Przewodniczący RN 2020-07-03 -
Matuszczyk, Piotr Jakub Wiceprzewodniczący RN 2014-02-19 HAWE - Członek RN
MEDIATEL - Członek RN
Miodek Paweł Członek RN 2012-06-27 -
Górski Arkadiusz Członek RN 2012-06-27 -
Pasek Andrzej Członek RN 2013-03-25 -
Dąbrowski Jarosław Członek RN 2013-03-25 ABCDAT - Członek RN
Radaczyński Ireneusz Członek RN 2014-02-19 -
Jakubowski Mateusz Członek RN 2015-12-04 HAWE - Członek RN
MEDIATEL - Członek RN
DREWEX - Członek RN
Reczek Rafał Członek RN 2015-12-04 -
Dębowski, Grzegorz Andrzej Członek RN 2016-06-29 HAWE - Członek RN
Tomaszewski Janusz Członek RN 2016-06-29 -
Żbikowski Paweł Członek RN 2018-06-29 STARHED - Członek RN
Kownacki Marek Członek RN 2020-04-09 -