pb.pl
1,8200 zł
0,00% 0,0000 zł
INTERSPORT Polska SA (IPO)

Wyniki finansowe - INTERSPPL

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 48 246 59 984 49 265 56 219
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 564 800 -1 468 -2 690
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -3 163 271 -1 640 -2 818
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 666 -30 -1 416 -2 658
Amortyzacja (tys. zł) 1 513 1 489 1 495 1 484
EBITDA (tys. zł) -1 051 2 289 27 -1 206
Aktywa (tys. zł) 125 110 128 800 119 256 121 210
Kapitał własny (tys. zł)* 30 260 29 630 28 214 25 556
Liczba akcji (tys. szt.) 22 880,700 303 807,000 303 807,000 303 807,000
Zysk na akcję (zł) -0,117 0,000 -0,005 -0,009
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,323 0,098 0,093 0,084
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej