pb.pl
1,9400 zł
-4,90% -0,1000 zł
INTERSPORT Polska SA (IPO)

Wyniki finansowe - INTERSPPL

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

Q 0000 IV Q 2002 IV Q 2003 I Q 2004
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 9 307 0 0 19 469
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 158 0 0 669
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 93 0 0 606
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 75 0 0 606
Amortyzacja (tys. zł) 2 864 0 0 120
EBITDA (tys. zł) 3 022 0 0 789
Aktywa (tys. zł) 18 214 12 198 23 161 13 473
Kapitał własny (tys. zł)* 1 985 892 1 419 2 024
Liczba akcji (tys. szt.) 5 000,000 8 500,000 8 500,000 8 500,000
Zysk na akcję (zł) 0,015 0,000 0,000 0,071
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,397 0,105 0,167 0,238
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej