pb.pl
2,0300 zł
0,50% 0,0100 zł
INTERSPORT Polska SA (IPO)

Wyniki finansowe - INTERSPPL

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 42 220 51 078 48 468 44 484
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -3 804 -3 301 985 -1 743
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -4 038 -3 474 735 -1 841
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -3 268 -2 927 581 -1 526
Amortyzacja (tys. zł) 1 591 1 573 1 567 1 568
EBITDA (tys. zł) -2 213 -1 728 2 552 -175
Aktywa (tys. zł) 114 848 122 319 117 836 115 214
Kapitał własny (tys. zł)* 23 442 20 515 21 096 19 570
Liczba akcji (tys. szt.) 22 880,700 22 880,700 22 880,700 22 880,700
Zysk na akcję (zł) -0,143 -0,128 0,025 -0,067
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,025 0,897 0,922 0,855
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej