pb.pl
1,8200 zł
0,00% 0,0000 zł
INTERSPORT Polska SA (IPO)

Wyniki finansowe - INTERSPPL

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 51 078 48 468 44 484 41 142
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -3 301 985 -1 743 -1 824
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -3 474 735 -1 841 -2 050
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 927 581 -1 526 -1 644
Amortyzacja (tys. zł) 1 573 1 567 1 568 1 552
EBITDA (tys. zł) -1 728 2 552 -175 -272
Aktywa (tys. zł) 122 319 117 836 115 214 113 565
Kapitał własny (tys. zł)* 20 515 21 096 19 570 31 926
Liczba akcji (tys. szt.) 22 880,700 22 880,700 22 880,700 22 880,700
Zysk na akcję (zł) -0,128 0,025 -0,067 -0,072
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,897 0,922 0,855 1,395
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej