pb.pl
1,9400 zł
0,00% 0,0000 zł
INTERSPORT Polska SA (IPO)

Wyniki finansowe - INTERSPPL

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 50 811 47 121 48 331 42 305
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -485 -7 038 805 -3 930
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -688 -7 817 703 -4 162
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -995 -7 197 531 -3 335
Amortyzacja (tys. zł) 1 635 1 643 1 602 1 577
EBITDA (tys. zł) 1 150 -5 395 2 407 -2 353
Aktywa (tys. zł) 122 781 121 326 115 047 115 040
Kapitał własny (tys. zł)* 20 524 13 327 30 045 26 710
Liczba akcji (tys. szt.) 13 933,334 13 933,334 13 933,334 22 880,700
Zysk na akcję (zł) -0,071 -0,517 0,038 -0,146
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,473 0,956 2,156 1,167
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej