pb.pl
1,9400 zł
-4,90% -0,1000 zł
INTERSPORT Polska SA (IPO)

Wyniki finansowe - INTERSPPL

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 53 262 49 658 55 227 52 042
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -383 -3 541 1 673 -1 237
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -647 -4 499 1 085 -1 541
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -871 -4 483 850 -1 231
Amortyzacja (tys. zł) 1 709 1 708 1 688 1 655
EBITDA (tys. zł) 1 326 -1 833 3 361 418
Aktywa (tys. zł) 134 717 134 539 132 619 127 218
Kapitał własny (tys. zł)* 26 384 21 901 22 751 21 520
Liczba akcji (tys. szt.) 13 933,334 13 933,334 13 933,334 13 933,334
Zysk na akcję (zł) -0,063 -0,322 0,061 -0,088
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,894 1,572 1,633 1,544
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej