pb.pl
2,1500 zł
4,88% 0,1000 zł
IPOPEMA Securities SA (IPE)

Wyniki finansowe - IPOPEMA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 28 198 23 529 20 841 21 741
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 192 -501 -550 -1 922
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -248 -1 050 -1 229 -2 955
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 176 -824 -1 049 -2 466
Amortyzacja (tys. zł) 680 605 625 551
EBITDA (tys. zł) 2 872 104 75 -1 371
Aktywa (tys. zł) 361 513 432 644 397 293 333 900
Kapitał własny (tys. zł)* 79 886 78 987 76 913 74 465
Liczba akcji (tys. szt.) 29 937,836 29 937,836 29 937,836 29 937,836
Zysk na akcję (zł) -0,039 -0,028 -0,035 -0,082
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,668 2,638 2,569 2,487
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej