pb.pl
0,1510 zł
-24,50% -0,0490 zł
IQ Partners SA (IQP)

Informacje o spółce - IQP

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Polski podmiot inwestycyjny specjalizującym się w inwestycjach w przedsięwzięcia we wczesnej fazie rozwoju (seed, start-up). Spółka inwestuje w firmy z branż: Internet, mobile, e-commerce oraz IT.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Krakowskie Przedmieście 13
Kod: 00-071
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: + 48 225670000
Fax: + 48 225670001
Internet: www.iqpartners.pl
Email: biuro@iqpartners.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
LANGLOO 4 000 000 18,52%
IGORIA 3 888 277 13,89%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: IQ Partners SA
Prezes: Hazubski Maciej
Sektor: działalność inwestycyjna
EKD: pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
Liczba akcji: 22 353 000
Zatrudnienie:
  • 1 (2018r.) - spółka
  • 10 (2018r.) - grupa
Audytor: UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 1132682830
KRS: 0000290409
EKD: 66,19
Ticker GPW: IQP
ISIN: PLIQPRT00017

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 3 375 303 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 22 353 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 032 761
Liczba głosów na WZA: 22 353 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,78%
Kapitał akcyjny: 22 353 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 032 761
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,78%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 37,22%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Hazubski Maciej przez Dien sp. z o.o. 5 000 000 (22,37%) 5 000 000 (22,37%) 2017-12-20 -
Przyłęcki Wojciech NWZ 4 805 350 (21,50%) 4 805 350 (21,50%) 2019-01-31 -
Formonar Investments Ltd. 4 227 411 (18,91%) 4 227 411 (18,91%) 2019-07-02 ETX, SME,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie połączenie IQ Partners Sp. z o.o. i IFA Investments Sp. z o.o. 2007-07-19 20 000 000
0,00
1,00 0,00 20 000 000
20 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-09-26
2007-10-10
2011-10-11
seria B - subskrypcja prywatna 2007-10-11 1 853 000
5 559 000,00
1,00 3,00 21 853 000
21 853 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-09-26
2008-02-15
2011-10-11
seria C - subskrypcja prywatna Inwest Consulting S.A. 2009-09-11 500 000
500 000,00
1,00 1,00 22 353 000
22 353 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-09-26
2009-11-19
2011-10-11
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2018-04-09 15 000 000
15 000 000,00
1,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Hazubski Maciej Prezes Zarządu 2007-07-19 LANGLOO - Przewodniczący RN
POWPRI - Członek RN
Przyłęcki Wojciech Wiceprezes Zarządu 2011-11-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Bolmiński Piotr Wiceprzewodniczący RN 2011-11-23 POWPRI - Członek RN
IGORIA - Członek RN
Rachalewski Rafał Członek RN 2011-12-05 -
Kajkowska Anna Członek RN 2013-06-19 ATENERGY - Prezes Zarządu
ELKOP - Wiceprezes Zarządu
STARKDEV - Członek RN
IFSA - Członek RN
Patrowicz Damian Członek RN 2017-03-23 FON - Prezes Zarządu
ATLANTIS - Prezes Zarządu
STARKDEV - Przewodniczący RN
IFSA - Przewodniczący RN
FONECO - Wiceprzewodniczący RN
URLOPYPL - Członek RN
ATENERGY - Członek RN
DAMFINW - Członek RN
PLATYNIN - Członek RN
ELKOP - Członek RN
Diemko Janusz Członek RN 2018-04-09 -
Marcinkiewicz Marcin Członek RN 2018-04-09 -
Narczewska Magda Członek RN 2019-07-18 IGORIA - Członek RN