pb.pl
0,2600 zł
0,00% 0,0000 zł
IQ Partners SA (IQP)

Wyniki finansowe - IQP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 22 266 23 176
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 124 -618 -540 -1 462
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 78 -310 -650 -1 048
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 94 -310 -467 -1 048
Amortyzacja (tys. zł) 1 1 1 1
EBITDA (tys. zł) -1 123 -617 -539 -1 461
Aktywa (tys. zł) 15 897 14 228 15 232 11 386
Kapitał własny (tys. zł)* 7 759 7 608 9 451 6 229
Liczba akcji (tys. szt.) 22 353,000 22 353,000 22 353,000 22 353,000
Zysk na akcję (zł) 0,004 -0,014 -0,021 -0,047
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,347 0,340 0,423 0,279
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej