pb.pl
1,2500 zł
-1,57% -0,0200 zł
Inteliwise SA (ITL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - INTELIWIS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 797 898 1 410 732
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 78 8 134 -115
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 80 5 131 -111
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 90 15 98 -96
Amortyzacja (tys. zł) 2 5 16 11
EBITDA (tys. zł) 80 13 150 -104
Aktywa (tys. zł) 1 214 1 253 1 561 1 264
Kapitał własny (tys. zł)* 925 904 1 083 971
Liczba akcji (tys. szt.) 6 808,915 6 808,915 6 808,915 6 808,915
Zysk na akcję (zł) 0,013 0,002 0,014 -0,014
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,136 0,133 0,159 0,143
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej