pb.pl
1,3700 zł
0,00% 0,0000 zł
Inteliwise SA (ITL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - INTELIWIS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 410 732 937 817
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 134 -115 -5 -57
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 131 -111 -5 -58
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 98 -96 -16 -42
Amortyzacja (tys. zł) 16 11 6 -4
EBITDA (tys. zł) 150 -104 1 -61
Aktywa (tys. zł) 1 561 1 264 1 298 1 160
Kapitał własny (tys. zł)* 1 083 971 932 883
Liczba akcji (tys. szt.) 6 858,915 6 858,915 6 858,915 6 858,915
Zysk na akcję (zł) 0,014 -0,014 -0,002 -0,006
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,158 0,142 0,136 0,129
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej