pb.pl
1,3700 zł
0,00% 0,0000 zł
Inteliwise SA (ITL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - INTELIWIS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 960 805 797 898
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 236 7 78 8
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 234 5 80 5
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 139 38 90 15
Amortyzacja (tys. zł) 6 13 23 -16
EBITDA (tys. zł) 242 20 101 -8
Aktywa (tys. zł) 1 449 1 354 1 214 1 253
Kapitał własny (tys. zł)* 898 925 925 904
Liczba akcji (tys. szt.) 6 258,915 6 258,915 6 858,915 6 858,915
Zysk na akcję (zł) 0,022 0,006 0,013 0,002
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,143 0,148 0,135 0,132
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej