pb.pl
1,3700 zł
0,00% 0,0000 zł
Inteliwise SA (ITL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - INTELIWIS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 507 647 843 720
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 19 4 -183 86
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 24 -3 -182 85
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 49 13 1 83
Amortyzacja (tys. zł) 11 25 -17 11
EBITDA (tys. zł) 30 29 -200 97
Aktywa (tys. zł) 1 071 1 071 1 049 1 139
Kapitał własny (tys. zł)* 474 474 377 486
Liczba akcji (tys. szt.) 6 258,915 6 258,915 6 258,915 6 258,915
Zysk na akcję (zł) 0,008 0,002 0,000 0,013
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,076 0,076 0,060 0,078
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej