pb.pl
1,3700 zł
0,00% 0,0000 zł
Inteliwise SA (ITL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - INTELIWIS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 541 438 362 488
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 95 25 -51 -17
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -554 25 -51 -21
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -435 99 19 42
Amortyzacja (tys. zł) 0 3 5 4
EBITDA (tys. zł) 95 28 -46 -13
Aktywa (tys. zł) 1 043 984 894 921
Kapitał własny (tys. zł)* 383 363 382 425
Liczba akcji (tys. szt.) 6 258,915 6 258,915 6 258,915 6 258,915
Zysk na akcję (zł) -0,070 0,016 0,003 0,007
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,061 0,058 0,061 0,068
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej