pb.pl
0,1060 zł
30,86% 0,0250 zł
Zakłady Mięsne Henryk Kania SA (KAN)

Wyniki finansowe - KANIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2010 I Q 2011 II Q 2011 III Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 5 534 75 652 72 562 68 733
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 054 1 810 2 415 3 970
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 180 519 1 018 2 916
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 186 215 844 2 568
Amortyzacja (tys. zł) -217 1 409 1 396 43
EBITDA (tys. zł) -1 271 3 219 3 811 4 013
Aktywa (tys. zł) 28 161 254 317 254 135 0
Kapitał własny (tys. zł)* 22 325 98 616 99 460 0
Liczba akcji (tys. szt.) 14 756,228 14 756,228 14 756,228 14 756,228
Zysk na akcję (zł) 0,216 0,015 0,057 0,174
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,513 6,683 6,740 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej