pb.pl
0,1060 zł
30,86% 0,0250 zł
Zakłady Mięsne Henryk Kania SA (KAN)

Wyniki finansowe - KANIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2009 I Q 2010 II Q 2010 III Q 2010
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 855 5 788 6 349 6 701
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -293 -94 -113 164
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 761 1 981 1 078 390
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 839 1 576 776 324
Amortyzacja (tys. zł) 75 121 124 139
EBITDA (tys. zł) -218 27 11 303
Aktywa (tys. zł) 27 691 31 388 32 452 0
Kapitał własny (tys. zł)* 21 001 23 075 23 256 0
Liczba akcji (tys. szt.) 14 756,228 14 756,228 14 756,228 14 756,228
Zysk na akcję (zł) 0,192 0,107 0,053 0,022
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,423 1,564 1,576 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej