pb.pl
0,1060 zł
30,86% 0,0250 zł
Zakłady Mięsne Henryk Kania SA (KAN)

Wyniki finansowe - KANIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2008 I Q 2009 II Q 2009 III Q 2009
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 6 125 5 860 6 243 5 775
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 177 -15 488 228
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 243 -80 2 647 -1 378
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 195 -95 2 187 -1 097
Amortyzacja (tys. zł) 116 136 144 98
EBITDA (tys. zł) 293 121 632 326
Aktywa (tys. zł) 18 651 18 686 21 524 0
Kapitał własny (tys. zł)* 14 029 13 937 16 169 0
Liczba akcji (tys. szt.) 14 756,228 14 756,228 14 756,228 14 756,228
Zysk na akcję (zł) 0,013 -0,006 0,148 -0,074
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,951 0,944 1,096 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej