pb.pl
0,1060 zł
30,86% 0,0250 zł
Zakłady Mięsne Henryk Kania SA (KAN)

Wyniki finansowe - KANIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2007 I Q 2008 II Q 2008 III Q 2008
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 7 775 7 984 8 023 7 477
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 339 777 555 572
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 341 775 563 542
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 275 455 463 410
Amortyzacja (tys. zł) 159 132 135 162
EBITDA (tys. zł) 498 909 690 734
Aktywa (tys. zł) 18 465 19 632 19 507 0
Kapitał własny (tys. zł)* 12 375 12 830 13 292 0
Liczba akcji (tys. szt.) 18 427,220 18 427,220 18 427,220 18 427,220
Zysk na akcję (zł) 0,015 0,025 0,025 0,022
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,672 0,696 0,721 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej