pb.pl
0,1060 zł
30,86% 0,0250 zł
Zakłady Mięsne Henryk Kania SA (KAN)

Wyniki finansowe - KANIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 1999 IV Q 2000 IV Q 2005 IV Q 2006
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 18 551 18 234 14 058 16 350
Kapitał własny (tys. zł)* 14 312 11 757 9 291 9 793
Liczba akcji (tys. szt.) 18 427,220 18 427,220 18 427,220 18 427,220
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,777 0,638 0,504 0,531
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej