pb.pl
1,7600 zł
0,00% 0,0000 zł
JHM Development SA (JHM)

Wyniki finansowe - JHMDEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 31 926 25 075 21 877 20 262
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 677 4 760 4 088 5 733
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 715 3 847 3 215 4 394
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 540 3 146 2 627 3 977
Amortyzacja (tys. zł) 91 97 102 110
EBITDA (tys. zł) 6 768 4 857 4 190 5 843
Aktywa (tys. zł) 474 160 482 146 507 882 543 490
Kapitał własny (tys. zł)* 349 153 352 299 354 926 358 902
Liczba akcji (tys. szt.) 69 200,000 69 200,000 69 200,000 69 200,000
Zysk na akcję (zł) 0,066 0,045 0,038 0,057
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,046 5,091 5,129 5,186
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej