pb.pl
4,0800 zł
0,00% 0,0000 zł
Colian S.A. (COL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - COLIAN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2005 I Q 2006
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 92 430 99 732
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 760 10 460
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 429 9 987
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 071 8 063
Amortyzacja (tys. zł) 0 2 984
EBITDA (tys. zł) 760 13 444
Aktywa (tys. zł) 260 590 0
Kapitał własny (tys. zł)* 143 433 0
Liczba akcji (tys. szt.) 52 253,560 52 253,560
Zysk na akcję (zł) 0,020 0,154
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,745 0,000
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej