pb.pl
4,0800 zł
0,00% 0,0000 zł
Colian S.A. (COL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - COLIAN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 221 724 235 510 250 006 210 399
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 563 14 627 5 276 10 347
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 232 14 327 5 564 12 326
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 197 15 175 5 552 9 696
Amortyzacja (tys. zł) 7 680 7 726 7 476 7 492
EBITDA (tys. zł) 11 243 22 353 12 752 17 839
Aktywa (tys. zł) 1 083 337 1 108 255 1 121 560 1 117 895
Kapitał własny (tys. zł)* 865 453 880 167 884 499 892 276
Liczba akcji (tys. szt.) 192 803,769 192 803,769 192 803,769 192 803,769
Zysk na akcję (zł) 0,022 0,079 0,029 0,050
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,489 4,565 4,588 4,628
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej