pb.pl
4,0800 zł
0,00% 0,0000 zł
Colian S.A. (COL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - COLIAN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 210 734 217 026 238 496 222 789
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 17 522 17 121 13 359 18 033
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 16 990 17 685 15 294 18 127
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 13 103 16 256 21 637 14 765
Amortyzacja (tys. zł) 7 930 6 989 8 136 7 818
EBITDA (tys. zł) 25 452 24 110 21 495 25 851
Aktywa (tys. zł) 1 053 970 1 083 051 1 090 571 1 077 437
Kapitał własny (tys. zł)* 815 075 831 242 852 091 868 342
Liczba akcji (tys. szt.) 192 803,769 192 803,769 192 803,769 192 803,769
Zysk na akcję (zł) 0,068 0,084 0,112 0,077
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,227 4,311 4,419 4,504
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej