pb.pl
4,0800 zł
0,00% 0,0000 zł
Colian S.A. (COL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - COLIAN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2014 III Q 2014 IV Q 2014 I Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 216 909 227 432 237 770 222 708
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 206 19 083 -596 21 014
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 407 16 913 561 19 949
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 645 14 981 -3 692 15 826
Amortyzacja (tys. zł) 7 269 7 985 7 491 7 955
EBITDA (tys. zł) 7 475 27 068 6 895 28 969
Aktywa (tys. zł) 1 080 879 1 087 269 1 062 962 1 075 323
Kapitał własny (tys. zł)* 667 433 682 414 784 845 800 671
Liczba akcji (tys. szt.) 143 359,460 143 359,460 143 359,460 143 359,460
Zysk na akcję (zł) 0,025 0,104 -0,026 0,110
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,656 4,760 5,475 5,585
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej