pb.pl
8,7500 zł
0,57% 0,0500 zł
K2 Internet SA (K2I)

Informacje o spółce - K2INTERNT

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jedna z największych agencji interaktywnych w Polsce. Oferuje innowacyjne rozwiązania w obszarze marketingu, sprzedaży i obsługi klienta. Świadczy usługi w dwóch głównych obszarach działalności: e-marketing (kreacja i strategia komunikacji, konsulting e-marketingowy i usability, rozwój i utrzymanie serwisów WWW, e-commerce, Enterprise Content Management, Business Process Management, hosting zarządzany), media on-line (planowanie i zakup mediów on-line, marketing afiliacyjny). Ponadto zajmuje się marketingiem bezpośrednim, PR on-line, zarządzaniem programami lojalnościowymi oraz prowadzeniem promocji i konkursów.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Domaniewska 44A
Kod: 02-672
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 4487000
Fax: +48 22 4487101
Internet: www.k2.pl
Email: relacje@k2.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: K2 Internet SA
Prezes: Żebrowski, Janusz Przemysław
Sektor: reklama i marketing
EKD: reklama
Liczba akcji: 2 485 032
Zatrudnienie:
  • 65 (2015r.) - spółka
  • 206 (2014r.) - grupa
Audytor: Polska Grupa Audytorska sp. z o.o.
NIP: 9511983801
KRS: 0000059690
EKD: 74,40
Ticker GPW: K2I
ISIN: PLK2ITR00010

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 21 744 030 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 2 485 032 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 488 496
Liczba głosów na WZA: 2 485 032 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 59,89%
Kapitał akcyjny: 2 485 032,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 488 496
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,61%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 40,11%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Żebrowski, Janusz Przemysław wraz z osoba blisko związaną, ZWZ 437 373 (17,60%) 437 373 (18,40%) 2019-06-18 -
AGS A/S 418 500 (16,84%) 418 500 (17,60%) 2018-09-24 -
AgioFunds TFI SA fundusze 235 642 (9,48%) 235 642 (9,91%) 2019-06-14 TRI, TSG, BML, BDZ, MBR, VIN, CNG, SNW, WIK, IPE,
Lach Michał 163 068 (6,56%) 163 068 (6,86%) 2010-08-27 -
Kosiński Andrzej wraz z Bożeną Kosińską 122 775 (4,94%) 122 775 (5,16%) 2018-09-25 -
K2 Internet SA 111 138 (4,47%) 111 138 (4,68%) 2020-01-17 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria I 459 032
0,00
1,00 0,00 2 485 032
2 485 032,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-16
seria A - akcje założycielskie 2000-06-08 10 000
0,00
10,00 0,00 10 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-07-18
seria C aport - zorganizowana częśść przedsiebiorstwa 2000-09-06 290 000
2 900 000,00
10,00 10,00 392 510
3 925 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-11-22
seria B 2000-09-06 92 510
925 100,00
10,00 10,00 102 510
1 025 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-11-22
seria D 2002-10-31 20 000
200 000,00
10,00 10,00 412 510
4 125 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-05-05
seria E 2003-10-01 73 179
731 790,00
10,00 10,00 485 689
4 856 890,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-12-09
obniżenie kapitału renominacja akcji 2005-05-18 0
0,00
3,00 0,00 485 689
1 457 067,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F 2005-11-08 30 980
309 800,00
3,00 10,00 516 669
1 550 007,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-01-30
split 1:3 2006-09-13 0
0,00
1,00 0,00 1 550 007
1 550 007,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja publiczna 2007-04-25 330 000
0,00
1,00 0,00 2 030 000
2 030 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-01-31
2008-05-20
2008-06-06
seria G 2007-04-25 149 993
149 993,00
1,00 1,00 1 700 000
1 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-05-31
umorzenie akcji seria G 2010-03-23 -4 000
0,00
1,00 0,00 2 026 000
2 026 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-23
seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2012-06-28 524 000
6 550 000,00
1,00 12,50 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B1, B2 i B3 2012-06-28 524 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-07-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2019-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2018-11-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2018-08-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2017-11-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2017-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2016-07-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2016-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2015-07-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2015-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2011-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2011-05-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Żebrowski, Janusz Przemysław Prezes Zarządu / p.o. 2019-12-11 -
Lewandowski Łukasz Wiceprezes Zarządu 2013-01-01 -
Ciszewski Rafał Wiceprezes Zarządu 2013-01-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Stulgis Grzegorz Członek RN 2015-09-03 ALUMETAL - Przewodniczący RN
STOMIL_S - Członek RN
Rządca Robert Członek RN 2016-06-21 -
Zdziarski Michał Członek RN 2018-06-19 -
Klepacki Maciej Członek RN 2019-06-18 -