pb.pl
9,8000 zł
-2,00% -0,2000 zł
K2 Internet SA (K2I)

Informacje o spółce - K2INTERNT

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa firm dostarczająca usługi agencji digital i marketingu precyzyjnego, tworzenia produktów cyfrowych i oprogramowania oraz cloud computingu. W skład grupy wchodzą następujące spółki: Agencja K2, K2 Precise, Fabrity i Oktawave.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Domaniewska 44A
Kod: 02-672
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 4487000
Fax: +48 22 4487101
Internet: www.k2.pl
Email: relacje@k2.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
K2INTERNT 154 813 6,23%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: K2 Internet SA
Prezes: Wujec Paweł
Sektor: reklama i marketing
EKD: reklama
Liczba akcji: 2 485 032
Zatrudnienie:
  • 65 (2015r.) - spółka
  • 206 (2014r.) - grupa
Audytor: CSWP Audyt sp. z o.o. sp. k.
NIP: 9511983801
KRS: 0000059690
EKD: 74,40
Ticker GPW: K2I
ISIN: PLK2ITR00010

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 24 353 313,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 7
Liczba akcji: 2 485 032 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 726 977
Liczba głosów na WZA: 2 485 032 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69,49%
Kapitał akcyjny: 2 485 032,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 726 977
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74,32%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 30,51%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
AGS A/S 468 500 (18,85%) 468 500 (20,17%) 2020-06-04 -
Żebrowski, Janusz Przemysław 450 053 (18,11%) 450 053 (19,37%) 2020-06-04 -
AgioFunds TFI SA fundusze 235 642 (9,48%) 235 642 (10,14%) 2019-06-14 TRI, TSG, BDZ, MBR, VIN, CNG, WIK, IPE, SNW,
Lach Michał 163 068 (6,56%) 163 068 (7,02%) 2010-08-27 -
K2 Internet SA 161 939 (6,52%) 161 939 (6,95%) 2020-07-16 -
Dzięciołowski Piotr 125 000 (5,03%) 125 000 (5,38%) 2020-04-02 -
Kosiński Andrzej wraz z Bożeną Kosińską 122 775 (4,94%) 122 775 (5,29%) 2018-09-25 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria I 459 032
0,00
1,00 0,00 2 485 032
2 485 032,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-16
seria A - akcje założycielskie 2000-06-08 10 000
0,00
10,00 0,00 10 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-07-18
seria C aport - zorganizowana częśść przedsiebiorstwa 2000-09-06 290 000
2 900 000,00
10,00 10,00 392 510
3 925 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-11-22
seria B 2000-09-06 92 510
925 100,00
10,00 10,00 102 510
1 025 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-11-22
seria D 2002-10-31 20 000
200 000,00
10,00 10,00 412 510
4 125 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-05-05
seria E 2003-10-01 73 179
731 790,00
10,00 10,00 485 689
4 856 890,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-12-09
obniżenie kapitału renominacja akcji 2005-05-18 0
0,00
3,00 0,00 485 689
1 457 067,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F 2005-11-08 30 980
309 800,00
3,00 10,00 516 669
1 550 007,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-01-30
split 1:3 2006-09-13 0
0,00
1,00 0,00 1 550 007
1 550 007,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja publiczna 2007-04-25 330 000
0,00
1,00 0,00 2 030 000
2 030 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-01-31
2008-05-20
2008-06-06
seria G 2007-04-25 149 993
149 993,00
1,00 1,00 1 700 000
1 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-05-31
umorzenie akcji seria G 2010-03-23 -4 000
0,00
1,00 0,00 2 026 000
2 026 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-23
seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2012-06-28 524 000
6 550 000,00
1,00 12,50 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B1, B2 i B3 2012-06-28 524 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-07-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2019-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2018-11-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2018-08-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2017-11-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2017-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2016-07-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2016-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2015-07-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2015-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2011-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2011-05-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wujec Paweł Prezes Zarządu 2020-02-01 -
Piątek Artur Wiceprezes Zarządu 2020-01-01 -
Paschalis-Jakubowicz Michał Wiceprezes Zarządu 2020-01-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Stulgis Grzegorz Przewodniczący RN 2015-09-03 STOMIL_S - Wiceprzewodniczący RN
Żebrowski, Janusz Przemysław Wiceprzewodniczący RN 2020-02-01 BANKIER - Członek RN
Rządca Robert Członek RN 2016-06-21 -
Zdziarski Michał Członek RN 2018-06-19 -
Klepacki Maciej Członek RN 2019-06-18 -