pb.pl
8,9000 zł
0,56% 0,0500 zł
K2 Internet SA (K2I)

Wyniki finansowe - K2INTERNT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 33 093 27 705 22 661 26 046
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 521 -290 -1 582 -287
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 484 -431 -1 631 -622
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 284 -257 -1 313 -624
Amortyzacja (tys. zł) 1 333 1 816 1 950 1 952
EBITDA (tys. zł) 2 854 1 526 368 1 665
Aktywa (tys. zł) 56 389 60 701 58 316 57 756
Kapitał własny (tys. zł)* 25 982 25 138 22 556 21 910
Liczba akcji (tys. szt.) 2 485,032 2 485,032 2 485,032 2 485,032
Zysk na akcję (zł) 0,517 -0,103 -0,528 -0,251
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,455 10,116 9,077 8,817
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej