pb.pl
9,8500 zł
-1,50% -0,1500 zł
K2 Internet SA (K2I)

Wyniki finansowe - K2INTERNT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 22 661 26 046 33 281 27 016
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 582 -287 740 1 486
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 631 -622 794 840
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 313 -624 364 534
Amortyzacja (tys. zł) 1 950 1 952 1 931 1 697
EBITDA (tys. zł) 368 1 665 2 671 3 183
Aktywa (tys. zł) 58 316 57 756 61 052 58 905
Kapitał własny (tys. zł)* 22 556 21 910 21 945 22 192
Liczba akcji (tys. szt.) 2 485,032 2 485,032 2 485,032 2 485,032
Zysk na akcję (zł) -0,528 -0,251 0,146 0,215
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,077 8,817 8,831 8,930
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej