pb.pl
25,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
Konsorcjum Stali SA (KST)

Wyniki finansowe - KONSSTALI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 393 806 461 048 450 821 485 015
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 21 144 15 715 9 208 14 196
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 20 472 14 104 7 145 14 419
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 16 299 11 450 5 687 11 611
Amortyzacja (tys. zł) 2 117 2 169 2 217 2 231
EBITDA (tys. zł) 23 261 17 884 11 425 16 427
Aktywa (tys. zł) 767 517 857 197 813 555 832 341
Kapitał własny (tys. zł)* 360 390 371 762 366 535 378 146
Liczba akcji (tys. szt.) 5 897,419 5 897,419 5 897,419 5 897,419
Zysk na akcję (zł) 2,764 1,942 0,964 1,969
Wartość księgowa na akcję (zł) 61,110 63,038 62,152 64,121
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej