pb.pl
25,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
Konsorcjum Stali SA (KST)

Wyniki finansowe - KONSSTALI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 300 554 359 009 373 101 405 749
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 14 765 14 649 6 263 13 218
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 14 287 13 502 5 725 12 258
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 11 271 10 867 4 558 9 830
Amortyzacja (tys. zł) 1 806 1 848 1 892 2 030
EBITDA (tys. zł) 16 571 16 497 8 155 15 248
Aktywa (tys. zł) 658 034 680 029 698 854 741 107
Kapitał własny (tys. zł)* 350 048 329 640 334 309 344 139
Liczba akcji (tys. szt.) 5 897,419 5 897,419 5 897,419 5 897,419
Zysk na akcję (zł) 1,911 1,843 0,773 1,667
Wartość księgowa na akcję (zł) 59,356 55,896 56,687 58,354
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej