pb.pl
25,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
Konsorcjum Stali SA (KST)

Wyniki finansowe - KONSSTALI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 254 717 256 174 344 279 319 292
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 12 460 6 907 22 360 9 993
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 11 627 6 548 22 303 9 830
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 9 453 5 314 18 061 8 075
Amortyzacja (tys. zł) 1 627 1 802 1 879 1 865
EBITDA (tys. zł) 14 087 8 709 24 239 11 858
Aktywa (tys. zł) 558 919 587 191 610 745 598 515
Kapitał własny (tys. zł)* 315 583 320 892 330 768 338 843
Liczba akcji (tys. szt.) 5 897,419 5 897,419 5 897,419 5 897,419
Zysk na akcję (zł) 1,603 0,901 3,063 1,369
Wartość księgowa na akcję (zł) 53,512 54,412 56,087 57,456
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej