pb.pl
0,4000 zł
-10,71% -0,0480 zł
Kofama Koźle SA (KFM)

Wyniki finansowe - KOFAMA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 081 6 098 1 843 2 110
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 420 248 -64 -53
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 247 -222 -213 -163
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 247 -225 -214 -164
Amortyzacja (tys. zł) 353 353 345 422
EBITDA (tys. zł) 773 601 281 369
Aktywa (tys. zł) 30 859 31 279 30 160 44 662
Kapitał własny (tys. zł)* 3 655 3 430 3 216 3 052
Liczba akcji (tys. szt.) 8 690,788 8 690,788 8 690,788 8 690,788
Zysk na akcję (zł) 0,028 -0,026 -0,025 -0,019
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,421 0,395 0,370 0,351
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej