pb.pl
6,3000 zł
-1,56% -0,1000 zł
KLABATER SA (KBT)

Wyniki finansowe - KLABATER

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 81 372 1 161 802
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -37 -181 154 -237
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -37 -177 143 -185
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -37 -180 135 -186
Amortyzacja (tys. zł) 1 2 5 7
EBITDA (tys. zł) -36 -179 159 -230
Aktywa (tys. zł) 1 934 5 580 5 913 5 687
Kapitał własny (tys. zł)* 759 4 386 4 543 4 357
Liczba akcji (tys. szt.) 6 870,000 6 870,000 6 870,000 6 870,000
Zysk na akcję (zł) -0,005 -0,026 0,020 -0,027
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,110 0,638 0,661 0,634
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej