pb.pl
8,1000 zł
0,00% 0,0000 zł
Rawlplug S.A. (RWL)

Wyniki finansowe - RAWLPLUG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 184 581 208 497 216 337 207 713
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 847 16 284 16 989 16 787
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 063 14 009 14 814 13 522
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 415 10 111 10 398 9 063
Amortyzacja (tys. zł) 7 292 7 764 7 940 8 318
EBITDA (tys. zł) 12 139 24 048 24 929 25 105
Aktywa (tys. zł) 976 331 1 022 080 998 191 1 006 056
Kapitał własny (tys. zł)* 422 339 433 757 428 905 442 319
Liczba akcji (tys. szt.) 32 560,000 32 560,000 32 560,000 32 560,000
Zysk na akcję (zł) 0,043 0,311 0,319 0,278
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,971 13,322 13,173 13,585
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej