pb.pl
8,1000 zł
0,00% 0,0000 zł
Rawlplug S.A. (RWL)

Wyniki finansowe - RAWLPLUG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 Q 0000
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 39 395 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 520 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 759 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 974 0
Amortyzacja (tys. zł) 141 735
EBITDA (tys. zł) 4 661 735
Aktywa (tys. zł) 218 621 0
Kapitał własny (tys. zł)* 139 942 0
Liczba akcji (tys. szt.) 30 000,000 0,000
Zysk na akcję (zł) 0,066
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,665
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej