pb.pl
8,1000 zł
0,00% 0,0000 zł
Rawlplug S.A. (RWL)

Wyniki finansowe - RAWLPLUG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 165 213 178 224 206 647 206 049
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 11 420 13 566 22 422 20 416
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 722 11 346 19 937 17 910
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -508 7 538 12 818 12 629
Amortyzacja (tys. zł) 6 195 6 156 6 905 7 026
EBITDA (tys. zł) 17 615 19 722 29 327 27 442
Aktywa (tys. zł) 868 846 913 720 971 464 976 484
Kapitał własny (tys. zł)* 395 958 404 161 409 843 419 642
Liczba akcji (tys. szt.) 32 560,000 32 560,000 32 560,000 32 560,000
Zysk na akcję (zł) -0,016 0,232 0,394 0,388
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,161 12,413 12,587 12,888
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej