pb.pl
8,1000 zł
0,00% 0,0000 zł
Rawlplug S.A. (RWL)

Wyniki finansowe - RAWLPLUG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 145 958 167 327 186 650 189 366
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 465 12 248 14 445 19 205
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 559 11 325 11 987 17 080
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -584 8 702 8 922 11 703
Amortyzacja (tys. zł) 6 314 6 172 6 131 6 065
EBITDA (tys. zł) 7 779 18 420 20 576 25 270
Aktywa (tys. zł) 852 450 865 932 895 384 920 841
Kapitał własny (tys. zł)* 390 015 391 216 388 201 401 685
Liczba akcji (tys. szt.) 32 560,000 32 560,000 32 560,000 32 560,000
Zysk na akcję (zł) -0,018 0,267 0,274 0,359
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,978 12,015 11,923 12,337
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej