pb.pl
8,1000 zł
0,00% 0,0000 zł
Rawlplug S.A. (RWL)

Wyniki finansowe - RAWLPLUG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 149 140 175 540 191 453 177 405
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 800 16 435 18 435 16 619
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -678 13 326 15 773 14 268
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 079 9 980 11 941 10 715
Amortyzacja (tys. zł) 6 437 6 146 6 448 5 921
EBITDA (tys. zł) 8 237 22 581 24 883 22 540
Aktywa (tys. zł) 794 299 835 498 871 060 846 944
Kapitał własny (tys. zł)* 368 853 375 723 380 382 385 628
Liczba akcji (tys. szt.) 32 560,000 32 560,000 32 560,000 32 560,000
Zysk na akcję (zł) -0,033 0,307 0,367 0,329
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,328 11,539 11,682 11,844
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej