pb.pl
1,3200 zł
-0,75% -0,0100 zł
Miraculum SA (MIR)

Wyniki finansowe - MIRACULUM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 7 236 6 902 8 778 8 049
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -84 -1 664 649 -201
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -889 -1 490 -435 -938
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 48 -1 578 -616 -889
Amortyzacja (tys. zł) 154 155 152 64
EBITDA (tys. zł) 70 -1 509 801 -137
Aktywa (tys. zł) 64 780 60 774 64 019 58 279
Kapitał własny (tys. zł)* 17 992 17 200 17 085 14 994
Liczba akcji (tys. szt.) 18 720,692 18 720,692 21 028,206 21 028,207
Zysk na akcję (zł) 0,003 -0,084 -0,029 -0,042
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,961 0,919 0,812 0,713
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej