pb.pl
1,3000 zł
-2,26% -0,0300 zł
Miraculum SA (MIR)

Wyniki finansowe - MIRACULUM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2014 II Q 2014 III Q 2014 IV Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 8 885 8 411 5 588 11 888
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 168 1 103 -936 1 398
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 336 132 -1 938 -68
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 429 452 -1 758 -328
Amortyzacja (tys. zł) 171 184 194 248
EBITDA (tys. zł) 1 339 1 287 -742 1 646
Aktywa (tys. zł) 65 887 71 310 69 287 66 034
Kapitał własny (tys. zł)* 18 803 19 614 17 496 17 169
Liczba akcji (tys. szt.) 18 720,473 18 720,692 18 720,692 18 720,692
Zysk na akcję (zł) 0,023 0,024 -0,094 -0,017
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,004 1,048 0,935 0,917
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej