pb.pl
1,3000 zł
-2,26% -0,0300 zł
Miraculum SA (MIR)

Wyniki finansowe - MIRACULUM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2013 II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 8 241 10 522 8 064 8 828
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 128 571 -169 -27
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -672 -440 -1 266 -1 074
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -970 -662 -1 261 -1 240
Amortyzacja (tys. zł) 223 205 194 182
EBITDA (tys. zł) 351 776 25 155
Aktywa (tys. zł) 64 988 65 464 64 377 64 979
Kapitał własny (tys. zł)* 7 988 7 342 17 670 18 322
Liczba akcji (tys. szt.) 18 408,744 8 283,935 17 197,396 18 720,473
Zysk na akcję (zł) -0,053 -0,080 -0,073 -0,066
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,434 0,886 1,027 0,979
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej