pb.pl
1,3400 zł
6,35% 0,0800 zł
Miraculum SA (MIR)

Wyniki finansowe - MIRACULUM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2012 II Q 2012 III Q 2012 IV Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 11 105 13 949 15 501 10 257
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 93 2 182 -1 806 -15 821
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -598 1 356 -2 739 -17 718
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -955 1 293 -3 093 -15 292
Amortyzacja (tys. zł) 159 268 236 196
EBITDA (tys. zł) 252 2 450 -1 570 -15 625
Aktywa (tys. zł) 53 925 0 81 263 72 880
Kapitał własny (tys. zł)* 13 723 0 21 600 8 959
Liczba akcji (tys. szt.) 57 428,335 11 485,667 18 254,898 18 408,744
Zysk na akcję (zł) -0,017 0,113 -0,169 -0,831
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,239 0,000 1,183 0,487
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej