pb.pl
1,3000 zł
-2,26% -0,0300 zł
Miraculum SA (MIR)

Wyniki finansowe - MIRACULUM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 IV Q 2003 IV Q 2004
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 0 80 197 94 859
Kapitał własny (tys. zł)* 0 16 707 28 464
Liczba akcji (tys. szt.) 22 730,000 22 730,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,735 1,252
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej