pb.pl
3,2000 zł
4,92% 0,1500 zł
Komputronik SA (KOM)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - KOMPUTRON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2006 IV Q 2006 I Q 2007 II Q 2007
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 78 232 131 061 102 048 89 079
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 110 7 798 1 044 449
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 005 7 407 1 020 60
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 607 6 021 688 37
Amortyzacja (tys. zł) 216 266 305 339
EBITDA (tys. zł) 2 326 8 064 1 349 788
Aktywa (tys. zł) 65 496 82 827 73 739 0
Kapitał własny (tys. zł)* 11 357 17 378 17 467 0
Liczba akcji (tys. szt.) 6 000,000 6 000,000 6 000,000 6 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,268 1,004 0,115 0,006
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,893 2,896 2,911 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej