pb.pl
2,8500 zł
-2,40% -0,0700 zł
Komputronik SA (KOM)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - KOMPUTRON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 639 153 451 114 465 228 503 366
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 442 -5 136 1 115 6 450
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 014 -46 611 -350 4 896
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 572 -46 775 -854 3 747
Amortyzacja (tys. zł) 3 139 3 314 3 238 3 234
EBITDA (tys. zł) 9 581 -1 822 4 353 9 684
Aktywa (tys. zł) 640 350 537 111 543 386 560 017
Kapitał własny (tys. zł)* 193 518 157 501 160 064 163 077
Liczba akcji (tys. szt.) 9 572,349 9 793,974 9 793,974 9 793,974
Zysk na akcję (zł) 0,478 -4,776 -0,087 0,383
Wartość księgowa na akcję (zł) 20,216 16,081 16,343 16,651
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej