pb.pl
2,7800 zł
0,00% 0,0000 zł
Komputronik SA (KOM)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - KOMPUTRON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 481 200 639 153 451 114 465 228
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 229 6 442 -5 136 1 115
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 804 5 014 -46 611 -350
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 307 4 572 -46 775 -854
Amortyzacja (tys. zł) 3 110 3 139 3 314 3 238
EBITDA (tys. zł) 8 339 9 581 -1 822 4 353
Aktywa (tys. zł) 603 432 640 350 537 111 543 386
Kapitał własny (tys. zł)* 188 949 193 518 157 501 160 064
Liczba akcji (tys. szt.) 9 572,349 9 572,349 9 793,974 9 793,974
Zysk na akcję (zł) 0,345 0,478 -4,776 -0,087
Wartość księgowa na akcję (zł) 19,739 20,216 16,081 16,343
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej