pb.pl
3,2000 zł
4,92% 0,1500 zł
Komputronik SA (KOM)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - KOMPUTRON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 510 522 568 369 459 809 473 358
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 837 8 797 3 775 3 020
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 123 4 873 5 669 1 885
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 256 4 176 4 273 1 288
Amortyzacja (tys. zł) 3 336 3 080 3 355 3 105
EBITDA (tys. zł) 7 173 11 877 7 130 6 125
Aktywa (tys. zł) 586 987 604 751 604 451 645 527
Kapitał własny (tys. zł)* 176 403 180 930 200 231 185 814
Liczba akcji (tys. szt.) 9 572,349 9 572,349 9 572,349 9 572,349
Zysk na akcję (zł) 0,340 0,436 0,446 0,135
Wartość księgowa na akcję (zł) 18,428 18,901 20,918 19,412
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej