pb.pl
3,0600 zł
-4,38% -0,1400 zł
Komputronik SA (KOM)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - KOMPUTRON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 457 600 615 919 459 670 474 010
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 590 4 964 3 987 3 877
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 028 4 059 5 736 2 897
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 582 3 462 4 486 2 007
Amortyzacja (tys. zł) 2 776 2 926 3 179 3 192
EBITDA (tys. zł) 4 366 7 890 7 166 7 069
Aktywa (tys. zł) 583 700 583 633 551 355 569 631
Kapitał własny (tys. zł)* 163 795 166 614 171 118 173 457
Liczba akcji (tys. szt.) 9 572,349 9 572,349 9 572,349 9 572,349
Zysk na akcję (zł) 0,061 0,362 0,469 0,210
Wartość księgowa na akcję (zł) 17,111 17,406 17,876 18,121
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej