pb.pl
6,9500 zł
2,21% 0,1500 zł
Kino Polska TV SA (KPL)

Wyniki finansowe - KINOPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2009 I Q 2010
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 10 943
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 2 574
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 2 534
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 2 201
Amortyzacja (tys. zł) 0 579
EBITDA (tys. zł) 0 3 153
Aktywa (tys. zł) 20 755 22 468
Kapitał własny (tys. zł)* 11 369 13 570
Liczba akcji (tys. szt.) 9 870,000 9 870,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,223
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,152 1,375
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej